WSPIERAJ NAS

Każda pomoc i wsparcie z Waszej strony jest potrzebne i z góry za nie dziękujemy.

Pomóż rozwijać to dzieło, pomóż Funkcjonariuszom SCS i Pracownikom KAS, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Wesprzyj działania na rzecz poprawy statusu materialnego i prawnego Funkcjonariuszy SCS i Pracowników KAS.

Wsparcie możliwe także poprzez wpłaty na konto.

KONTO FUNDACJI: 85 1750 0012 0000 0000 2328 8467 BNP Paribas

Wydrukuj wniosek do Dyrektora Izby o potrącanie z wynagrodzenia dowolnie zadeklarowanej przez Ciebie kwoty i prześlij do Wydziału Finansowego Izby

wniosek o potracanie składki Fundacja

Zgodnie ze Statutem Fundacja powołuje Komisję wnioskową w skład której wchodzą osoby z każdej Izby Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

Ponadto, jeżeli chcesz zaangażować się w działalność charytatywną, nieść pomoc potrzebującym i pomagać w realizacji celów Fundacji zgłoś się do Fundacji. Wystarczy, że napiszesz e-maila

sluzbacelna@gmail.com

Copyright © 2014 fundacjaswmateusza.pl