ORDER

Fundacja Św. Mateusza rokrocznie w dniu Św. Mateusza przyznaje prestiżowe wyróżnienie – Order osobie, która w danym roku przyczyniła się w sposób znaczący do realizacji celów Fundacji.

Order można przyznać w kategorii osób fizycznych i prawnych, po jednym w danym roku.

Order przyznaje Zarząd. Zarząd przed podjęciem decyzji zasięga opinii Rady Fundacji i Komisji Wnioskowej

Copyright © 2014 fundacjaswmateusza.pl