26 sty
2016
Posted in: Wiadomości
By    Możliwość komentowania Konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji – zgłoszenia do 5 lutego 2016r. została wyłączona

Konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji – zgłoszenia do 5 lutego 2016r.

Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej

Minęło już dwa lata od założenia Fundacji Św. Mateusza.

Po tym okresie jest możliwe przekształcenie w Organizację Pożytku Publicznego, jednak w tym celu musi zostać powołany nowy Prezes Fundacji, gdyż osoby z organu kontrolnego – Rada Fundacji – nie mogą być spowinowaceni i spokrewnieni z Zarządem Fundacji.

A zatem w porozumieniu z organami Fundacji ogłaszam konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji. Dotąd rolę tę mogła pełnić moja żona. Osoby zainteresowane bardzo proszę o zgłoszenia na ww. e-mail w terminie do 5 lutego 2016r. Bardzo proszę o wsparcie i przesyłanie zgłoszeń. Praca na rzecz Fundacji odbywa się na zasadzie wolontariatu.

Stan finansów Fundacji wynosi na koniec 2015 roku – 4975,30zł – dziękujemy wszystkim darczyńcom. Fundacja nie poniosła żadnych wydatków na funkcjonowanie, poza kilkudziesięcioma złotymi na baner reklamowy widoczny na www.celnicy.pl a inne wydatki finansował Fundator.

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informuję, że dopóki Fundacja nie jest zarejestrowana jako OPP nie jest możliwe przekazywanie 1% z podatku. Jeżeli nastąpi rejestracja jako OPP poinformuję o tym środowisko zawodowe.

W chwili obecnej można rozwijać i wspierać Fundację poprzez zadeklarowanie wpłat ze swojego konta na konto Fundacji nr 85 1750 0012 0000 0000 2328 8467 o co bardzo gorąco proszę, względnie złożenie wniosku do Dyrektora, który załączam – liczy się każda złotówka.

Ponieważ jest to Fundacja Naszego środowiska zawodowego i ma służyć pomocą funkcjonariuszom i pracownikom Służby Celnej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, jak również zgodnie ze Statutem ma prowadzić działania o poprawę statusu funkcjonariuszy celnych najlepiej, aby Prezesem Fundacji została osoba zatrudniona w Służbie Celnej, względnie emeryt zatrudniony wcześniej w Służbie Celnej. Ustawa o Służbie Celnej nie stwarza żadnych ograniczeń w tym zakresie, gdyż Fundacja Św. Mateusza nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z pozdrowieniem:
Fundator
Sławomir Siwy

wniosek o potracanie składki Fundacja

Comments are closed.

Copyright © 2014 fundacjaswmateusza.pl