Articles by " Sławomir Siwy"
17 kw.
2014
Posted in: Wiadomości
By    Możliwość komentowania Fundacja Św. Mateusza została wyłączona

Fundacja Św. Mateusza

FUNDACJA ŚW. MATEUSZA                                                     

ul. Pomorska 1/2 48-303 Nysa

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ

Uprzejmie informuję, że aktem notarialnym z dnia 08.11.2013 r. powołałem do działania w Służbie Celnej Fundację o nazwie Fundacja Św. Mateusza.

Głównym celem Fundacji jest szeroko pojęta działalność pożytku publicznego i charytatywna poprzez niesienie pomocy Funkcjonariuszom celnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja będzie podejmować także działania zmierzające do poprawy statusu prawnego i materialnego Funkcjonariuszy celnych, w tym zrównanie praw z Funkcjonariuszami innych służb mundurowych.

Jak wiemy, środki finansowe jakie Ministerstwo Finansów przeznacza na pomoc dla potrzebujących Funkcjonariuszy celnych są minimalne.

Wiele organizacji społecznych, w tym Związki Zawodowe otrzymuje bardzo liczne wnioski o pomoc od Naszych Koleżanek i Kolegów, którzy znaleźli się w naprawdę bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Z wieloletniego doświadczenia w działalności społecznej wiem, że pomoc jaką są w stanie udzielić ww. organizacje i pracodawcy jest niewystarczająca i nie pokrywa potrzeb.

Działalność Fundacji Św. Mateusza jest w pełni jawna i oparta na wolontariacie. 

Koleżanki i Koledzy!

Proszę Was o wsparcie.  Proszę żebyście osobiście zaangażowali się w działalność charytatywną i zgłosili się do Fundacji – mail: prezes@fundacjaswmateusza.pl

Już dzisiaj możecie uruchomić cykliczny przelew na konto Fundacji lub wpłacić jednorazową darowiznę. Możecie także napisać wniosek do Dyrektora o potrącanie dowolnie zadeklarowanej składki z Waszego wynagrodzenia podając konto Fundacji.

Każda pomoc i wsparcie z Waszej strony jest potrzebne i z góry za nie dziękuję.

KONTO FUNDACJI: 85 1750 0012 0000 0000 2328 8467 Raiffeisen-Polbank

Z pozdrowieniem:

    Fundator

Sławomir Siwy

Copyright © 2014 fundacjaswmateusza.pl